Termenul „offshore”, In limbajul economic si juridic reprezinta activitatile economice si firmele care Isi desfasoara activitatea In afara teritoriului/granitelor nationale ale statului In care firmele sunt rezidente.
Pe de alta parte, cu privire la termenul de paradis fiscal este de precizat faptul ca acesta include orice stat care: percepe zero impozite sau impozite reduse pe toate sau unele categorii de venituri, are un anumit nivel de secret bancar sau comercial, cerinte minime din partea bancii centrale si niciun fel de restrictii asupra schimburilor valutare.
Tratamentul In Romania al societatilor offshore
Multe companii de toate marimile, dar si persoane fizice din Romania ajung la profit zero folosindu-se de diferite societati comerciale internationale pentru a scapa de responsabilitatile fiscale. Este legal?
Da, atat timp cat societatea offshore nu are o activitate care ar putea indica:

 • derularea de relatii cu societati, persoane sau state aflate sub restrictie internationala (state precum Coreea de Nord, Iran, ori cu persoane aflate pe listele de sanctiuni economice ale Uniunii Europene, precum persoane nominalizate din Rusia sau din Irak, Siria sau Afganistan
 • finantarea terorismului, prin schimburi de bani sau produse cu entitati sau persoane cunoscute a fi parte din organizatii teroriste
 • spalarea banilor, prin ascunderea ori disimularea originii ilicite a unor sume

aceasta Isi poate desfasura In mod liber afacerile si se poate angaja In relatii comerciale cu rezidentii din Romania (persoane fizice sau juridice)
Relatia statului Delaware cu Romania
Delaware este unul dintre statele constitutive ale Statelor Unite ale Americii. Pe cale de consecinta, entitatile din acest stat urmeaza regimul aplicabil oricarei altei entitati din Statele Unite ale Americii, tara care beneficiaza de reputatie si prestigiu pozitive.
In ceea ce priveste documentele emise de autoritatile din statul Delaware si care ar fi utilizate In fata autoritatilor din Romania (documente care pot fi necesare, spre exemplu, atunci cand societatea offshore din Delaware Infiinteaza o societate In Romania), ele trebuie sa poarte apostila Conventiei de la Haga, avand In vedere ca Delaware are acelasi regim ca si Statele Unite ale Americii. Totodata, avand In vedere ca limba In care aceste documente sunt emise este limba engleza, ele vor trebui sa fie traduse de un traducator autorizat a carui semnatura va fi legalizata de un notar public din Romania (traducere legalizata), Insa nu va fi necesara supralegalizarea respectivelor documente.
Daca firma este folosita doar pentru a intra in relatii comerciale cu alte firme (inclusiv din Romania) sau pentru a deveni proprietar legal de bunuri atunci in general nu este nevoie de apostila sau traducere.
Delaware este unul din statele unde cetatenii romani (sau firmele din Romania) pot Infiinta societati sau pot dobandi pe alta cale actiuni ale unor societati LLC din Delaware. Astfel, cetatenii si societatile din Romania pot, In mod legal, sa participe la Infiintarea unei noi LLC din Delaware fie singuri, fie In participatie cu alte parti (persoane sau firme din Romania sau din strainatate).
Pentru ca o societate din Delaware sa fie activa In Romania, nu este necesar, conform legii romane, ca aceasta sa Isi deschida o reprezentanta, un punct de lucru sau o sucursala. Desigur, desfasurarea de activitati economice directe si nevoia de a obtine unele autorizatii pentru anumite activitati (In functie de domeniul In care societatea si-ar desfasura activitatea) poate conduce la nevoia de a asigura o prezenta permanenta In Romania, In scopul impozitarii de catre statul roman.
Avantaje: Delaware, desi considerat un paradis fiscal, este un stat component al SUA si astfel o companie Infiintata aici beneficiaza de reputatia si prestigiul tarii respecive. In acelasi sens, partenerii comerciali pot arata un grad mai mare de reticenta In cazul unui offshore din un paradis fiscal cu o reputatie mai scazuta (Belize, Insulele Virgine etc). Mai mult, relatiile comerciale si legaturile dintre Romania si SUA sunt favorabile constituirii unui LLC, iar cum SUA si Romania sunt membre ale Conventiei de la Haga, documentele schimbate Intre cele doua state nu trebuie supralegalizate.Vezi pagina Avantaje pentru mai multe informatii.
Detinerea si utilizarea In Romania a unui Delaware LLC

Asa cum am detaliat anterior, societatile offshore In general si cele din Delaware In particular, sunt entitati viabile, ce pot lua parte la circuitul economic din Romania. Sumarizand, In masura In care legislatia din Delaware nu o interzice la momentul constituirii sau pe durata functionarii sale, un LLC are posibilitateasa sa presteze servicii si sa Incaseze pretul unor astfel de servicii de la beneficiari din Romania si in plus poate:

 • sa detina bunuri mobile sau imobile in Romania – fie prin cumparare sau schimb, fie prin dobandire cu titlu gratuit (donatie);
 • sa fie beneficiarul unor servicii prestate de profesionisti din Romania, si astfel sa emita facturi si sa Incaseze sumele de bani platite cu titlu de pret de la acesti beneficiari;
 • sa detina parti sociale sau actiuni la societati Infiintate In Romania;
 • sa Incaseze profitul distribuit de societatile din Romania In care detine actiuni sau parti sociale;
 • sa deschida conturi bancare curente sau de depozit la bancile din Romania;
 • sa dobandeasca si sa detina calitatea de administrator persoana juridica In societati din Romania;
 • sa faca sponsorizari sau acte de mecenat al caror beneficiari sunt persoane fizice sau asociatii ori fundatii din Romania;
 • sa angajeze salariati din Romania, pentru activitatile desfasurate In Romania sau In afara tarii.

Avantaje: Un LLC se poate angaja In un numar larg de operatiuni pe teritoriul Romaniei sau In legatura cu persoane sau entitati din Romania, restrictiile fiind reduse ca numar. Cu exceptia catorva situatii un LLC poate participa la aceleasi operatiuni ca si o societate din Romania, beneficiind In plus de regimul fiscal favorabil din Delaware si de protectia identitatii acordata actionarilor sai.
Cum poate fi un offshore Delaware asociat sau actionar In o societate din Romania
Un LLC nu are restrictii In a Infiinta societati In Romania sau de a detine parti sociale sau actiuni ale unei societati din Romania (de exemplu prin cumpararea de actiuni sau parti sociale de la o alta persoana). Poate fi asociat In o societate cu raspundere limitata (SRL) sau In o societate pe actiuni (SA) sau poate Infiinta singur o societate cu raspundere limitata. In cazul In care doreste sa Infiinteze o societate pe actiuni va fi necesar un al doilea actionar (SA-urile au minim doi actionari). Al doilea actionar poate avea orice cota de participare In SA (Intre 0,01% si 99,99%) si poate fi chiar un LLC nr. 2.
Pentru a Infiinta un SRL sau un SA, un LLC trebuie sa depuna la Registrul Comertului, In principal, urmatoarele documente:

 • actul constitutiv al SRL sau SA;
 • dovada detinerii In proprietate sau In chirie sau comodat a unui spatiu care sa serveasca drept sediu social al SRL-ului/SA-ului;
 • dovada achitarii capitalului social (pentru SRL – minim 200 de lei, pentru SA – minim 90.000 de lei, sau echivalent In valuta, varsati In un cont bancar de capital social deschis de SRL/SA la o banca din Romania);
 • decizia administratorului sau reprezentantului LLC de Infiintare a SRL-ului/SA-ului;
 • certificatul de Inregistrare din Delaware, sau un certificat din care sa rezulte cel putin denumirea, sediul si numarul de Inregistrare al societatii (apostilat);
 • certificat de bonitate LLC emis de camera de comert din Delaware (apostilat);
 • documentele privind administratorul sau administratorii numiti ai SRL-ului/SA-ului (acte de identitate, declaratii de acceptare a pozitiei, specimen de semnatura).

Exemplu: Persoana fizica X, cetatean roman, doreste sa Infiinteze un SRL dar nu doreste sa fie direct asociat, ci prin intermediul unui LLC. Odata Infiintat, acesta adopta o hotarare prin care decide sa Infiinteze societatea Y SRL – pentru aceasta adopta un act constitutiv al Y SRL, numeste un administrator, depune capitalul social la o banca din Romania In numele societatii Y SRL si obtine din Delaware certificatul de Inregistrare si certificatul de bonitate. Odata colectate aceste documente, depune prin Imputernicit (avocat sau persoana cu procura) o cerere la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti, unde societatea Y SRL va avea sediul. Daca toate documentele au fost depuse si au fost completate corect, In termen de pana la 5 zile lucratoare societatea Y SRL va fi Infiintata, iar societatea LLC va fi asociat In cadrul Y SRL. Numele persoanei X nu va fi mentionat la Registrul Comertului din Bucuresti, cu exceptia cazului In care X este numit de LLC administrator al lui Y SRL.
Odata Infiintat, Y SRL poate derula relatii de afaceri, inclusiv cu LLC sau cu un LLC 2. Profitul Y SRL se cuvine LLC, iar profitul poate fi diminuat In cazul In care Y SRL are relatii de afaceri cu LLC sau cu LLC 2 2 – sumele platite catre LLC sau LLC 2 se reduc din baza impozabila si astfel Y SRL va avea mai putin de platit impozit (sau deloc, In cazul In care nu a obtinut deloc profit).
Mai mult, daca societatea Y SRL intra In faliment, LLC va continua totusi sa activeze iar bunurile sale si ale actionarilor sai nu vor fi afectate de falimentul Y SRL, cu exceptia cazului In care se dovedeste ca falimentul a fost intentionat cauzat sau ca Y SRL a fost utilizata ca vehicul pentru fraudarea creditorilor sai.
Avantaje: Un LLC poate participa In orice cota la constituirea unei societati din Romania. Poate aporta USD sau RON, nu exista restrictii In privinta valutei. Nu exista cerinte minime speciale referitoare la capitalul investit de un LLC (sunt aceleasi ca si In cazul oricarui alt investitor – 200 RON sau 90.000 RON, ori echivalent In valuta). Falimentul SRL/SA nu atrage dupa sine implicit si falimentul sau raspunderea LLC care detine respectiva societate, sau a actionarului care detine LLC.
Cum poate fi un offshore Delaware administrator In o societate din Romania
Societatile din Romania pot avea administratori persoane juridice, inclusiv persoane juridice din Delaware. Totusi, o persoana juridica (din Delaware sau de altundeva) nu poate fi director al unui SA sau SRL – doar o persoana fizica poate Indeplini aceasta functie.
Pentru a fi administrator In un SA sau In un SRL, un LLC trebuie, In primul rand, sa fie ales (numit) In aceasta pozitie de catre adunarea generala a asociatilor/actionarilor SRL-ului/SA-ului, conform actului constitutiv al respectivei societati. Odata numit, LLC-ul va trebui sa desemneze o persoana fizica drept reprezentant al sau In cadrul functiei de administrator – aceasta persoana nu trebuie In mod necesar sa fie si administratorul LLC-ului si poate fi oricand schimbata (dar o astfel de schimbare va trebui Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului).
Este important faptul ca un LLC poate fi administrator inclusiv In un SRL/SA In care are calitatea de asociat/actionar (minoritar sau majoritar).
Pentru a Inregistra numirea sa ca administrator al SRL-ului/SA-ului, un LLC trebuie sa depuna la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde societatea Isi are sediul, In principal, urmatoarele documente:

 • hotararea adunarii generale a SRL-ului/SA-ului de numire a LLC-ului In calitatea de administrator;
 • certificatul de Inregistrare din Delaware sau un certificat din care sa rezulte cel putin denumirea, sediul si numarul de Inregistrare (apostilat);
 • certificat de bonitate emis de camera de comert din Delaware (apostilat);
 • declaratie autentica a LLC-ului de acceptare a numirii In calitate de administrator si de confirmare a faptului ca LLC-ul nu se afla In o situatie care ar nu ar permite exercitarea calitatii de administrator;
 • documentele privind persoana fizica desemnata drept reprezentant al LLC-ului (act de identitate, declaratii de acceptare a pozitiei, specimen de semnatura).

Exemplu: Societatea Y SRL este Infiintata sau este In curs de Infiintare. Persoana X doreste ca LLC-ul sa fie administrator al Y SRL. Asociatii lui Y SRL (LLC si/sau alte persoane) adopta o hotarare prin care numesc pe LLC ca administrator unic. LLC da o declaratie notariala prin care accepta numirea si desemneaza o persoana ca reprezentant al sau In functia de administrator al Y SRL. Declaratia va trebui apostilata. Reprezentantul lui LLC poate fi Persoana X sau o alta persoana fizica. Odata colectate documentele necesare mentionate mai sus, LLC solicita Oficiului Registrului Comertului Inregistrarea numirii ca administrator. Daca toate documentele sunt depuse si corecte, In termen de pana la cinci zile lucratoare Oficiul Registrului Comertului Inregistreaza numirea LLC ca administrator si a reprezentantului sau. De la acel moment LLC este Indreptatit sa primeasca o remuneratie ca administrator al Y SRL. Valoarea remuneratiei se scade din venitul Y SRL si astfel se reduce baza impozabila, deci Y SRL va avea de platit un impozit pe profit mai mic. LLC-ul, prin reprezentantul sau numit conform celor de mai sus, va reprezenta pe Y SRL In afaceri. Numele Persoanei X, care detine LLC-ul nu va aparea nicaieri, exceptand cazul In care Persoana X este persoana numita de LLC ca reprezentant.
Avantaje: LLC poate Indeplini cu succes functia de administrator. Persoana nominalizata a reprezenta LLC ca administrator poate fi alta decat actionarul LLC, asigurand astfel confidentialitate asupra indentatii acestuia.Falimentul SRL/SA nu atrage dupa sine implicit si falimentul sau raspunderea LLC care administraza respectiva societate, sau a actionarului care detine LLC sau a persoanei fizice care reprezinta LLC.
Relevanta unui offshore din Delaware In cazul unui divort
In cazul unui divort al unor cetateni romani, detinerea de acestia Impreuna sau doar de unul dintre ei a unui LLC poate avea relevanta In cadrul procedurii de divort. Trebuie precizat de la Inceput faptul ca In Romania, In cazul casatoriei, exista prezumtia ca bunurile dobandite de catre soti de la data casatoriei sunt bunuri comune. Altfel spus, inclusiv actiunile detinute In LLC sunt bunuri comune, daca actiunile au fost dobandite (ori LLC-ul a fost Infiintat) dupa data casatoriei.
Totusi, conform noului Cod Civil, sotii pot alege si un alt regim matrimonial (nu comunitatea de bunuri), respectiv pot Incheia o conventie matrimoniala prin care sa se stabileasca la divort destinatia bunurilor dobandite dupa data Incheierii casatoriei.
Este important de mentionat faptul ca, tot ca regula, bunurile dobandite Inainte de casatorie sunt ale sotului care le-a dobandit astfel, rezultand astfel ca actiunile In cadrul unui LLC dobandite anterior casatoriei sunt bunuri proprii ale sotului respectiv (exceptand desigur cazul In care sotii, prin conventie matrimoniala Incheiata odata cu casatoria sau ulterior, nu au convenit sa puna si acele actiuni sub regimul comunitatii de bunuri).
Mai mult, si profitul (dividendele) LLC urmeaza acelasi regim ca si actiunile – daca actiunile sunt bunuri comune, atunci si dividendele LLC sunt comune, iar daca actiunile LLC sunt ale unuia dintre soti, atunci si dividendele sunt exclusiv ale respectivului sot.
Exemplu: Persoana A este casatorita cu Persoana B. Persoana A vrea sa divorteze de Persoana B. Persoana A poate sa Infiinteze un LLC cu fonduri proprii (de ex. cu sume detinute de pe urma unei mosteniri) si sa transfere catre LLC bunurile sale proprii. De la data transferului catre LLC, bunurile Persoanei A devin ale LLC-ului. Bunurile transferate nu vor forma obiectul partajului. LLC-ul ramane proprietar pe bunuri chiar si dupa data divortului. Persoana B nu poate solicita Impartirea bunurilor, Intrucat acestea sunt ale LLC-ului, care se poate utiliza de bunurile respective sau le poate transfera catre alti terti – inclusiv prin modalitatea dizolvarii LLC-ului, caz In care bunurile revin Persoanei A, ca actionar al LLC.
Avantatje: Desi procedura divortului poate utiliza resurse considerabile de timp si bani, un LLC poate juca un rol important In o astfel de situatie. Bunurile proprii ale sotilor pot fi transferate catre un LLC In orice moment, indiferent daca o cerere de divort a fost depusa sau nu. Bunurile astfel detinute de un LLC nu formeaza obiectul partajului si nu se poate solicita aducerea lor la masa partajabila, ele ramanand ale LLC-ului.
Detinerea unui cont bancar si transferul unor bunuri catre LLC
Odata Infiintat, LLC poate dobandi bunuri care sunt ale asociatilor sau ale unor terti. Asociatii pot transfera catre LLC bunuri ce le apartin, cu titlu oneros (In schimbul unor sume de bani) sau cu titlu gratuit (donatie).
Detinerea unui cont bancar
Pentru a putea fi activ In circuitul economic, un LLC trebuie sa detina un cont bancar. Un LLC poate deschide un cont bancar in Romania sau in afara Romaniei, in functie de neccesitati.
Avantaje: detinerea unui cont bancar permite unui LLC sa participe activ la tranzactii, sa efectueze plati si sa Incaseze facturi. In masura In care un LLC are conturi deschise la banci din afara Romaniei, avantajul este ca tranzactiile cu parteneri din alte state (precum cel unde este se afla banca unde contul este deschis) se pot desfasura mai facil, iar timpii de asteptare pentru realizarea unei plati sau Incasari se reduc (la fel si comisioanele).
Transferul de bunuri catre LLC
Pe de alta parte, capacitatea cetatenilor romani de a efectua donatii inclusiv catre persoane juridice este consfintita de Codul Civil, Insa este necesar ca LLC sa prevada In actele sale constituitive posibilitatea de a primi astfel de liberalitati (donatii), In masura In care o astfel de actiune nu este limitata de regulamentele locale aplicabile LLC.
Astfel, cu titlu de exemplu, un actionar al LLC poate transfera bunurile ce le detine In proprietate exclusiva catre LLC prin Incheierea unui contract de donatie. In cazul In care exista mai multi proprietari ai bunului respectiv (ex. sotul, ori un alt tert), contractul va trebui Incheiat si de catre celalalt coproprietar pentru ca dreptul de proprietate sa fie integral transferat.
Asa cum mentionam anterior, legislatia din Romania prevede anumite limitari cu privire la detinerea dreptului de proprietate asupra terenurilor In cazul entitatilor din afara Uniunii Europene. In acest caz, avand In vedere restrictia impusa de legislatie, In lipsa unei alternative (donatie catre o persoana din Romania sau din UE), se poate avea In vedere constituirea In favoarea LLC a unei arende pe termen lung asupra terenului (In cazul terenurilor agricole) sau a unui drept de uzufruct ori a unei locatiuni (Inchiriere, comodat) pe termen lung In cazul celorlalte imobile (de ex. In cazul apartamentelor, caselor de vacanta).
Avantaje: Cu anumite exceptii, un LLC poate dobandi In proprietate orice fel de bunuri, indiferent daca sunt ale actionarului sau nu. Nu este exclusa nici posibilitatea de a dona bunuri catre LLC. Regimul fiscal din Delaware, ce poate fi mai favorabil si mai stabil decat cel din Romania, poate reprezenta un avantaj demn luat In considerare.
Impozitarea In Romania a unui offshore din Delaware
Ca regula generala, companiile straine, inclusiv cele din Delaware, sunt supuse impozitarii pentru veniturile obtinute In Romania.
Regimul de impunere a societatilor din Delaware In Romania depinde de activitatile desfasurate pe teritoriul Romaniei si / sau cu rezidenti romani.
Offshoreurile din Delaware se supun impozitarii daca Infiinteaza o sucursala, un sediu permanent ori o reprezentanta, sau daca intra In sfera de aplicare a impozitului cu retinere la sursa perceput anumitor venituri obtinute In Romania.
Deasemenea, un LLC care nu se implica in activitati comerciale majore in US nu va fi impozitat de autoritatile americane de profil.
Impozitarea In cazul unui sediu permanent
Asa cum mentionam anterior, pentru ca o societate din Delaware sa Isi desfasoare activitatea In Romania, nu este necesara Infiintarea unui punct de lucru sau a unei sucursale. Totusi, desfasurarea de activitati directe In Romania, prin intrarea In raporturi comerciale cu cetateni sau firme din Romania, poate fi considerata drept stabilirea unui sediu din momentul In care criteriile prevazute de Codul Fiscal sunt Indeplinite.
Sediul permanent nu are personalitate juridica de sine statatoare, dar este supus impozitarii (profiturile impozabile sunt taxate cu 10%) In Romania. Inregistrarea, depunerea declaratiilor si efectuarea platilor urmeaza cerintele aplicabile companiilor romanesti.
Astfel, sediul permanent se defineste ca locul de desfasurare a Intregii activitati a unei companii nerezidente sau a unei parti a acesteia, In mod direct sau printr-un agent dependent. Odata cu Infiintarea unui sediu permanent, Romania are dreptul sa impoziteze profitul companiei straine obtinut din activitatea desfasurata In Romania.
Legislatia romaneasca prevede In mod explicit doi factori generatori ai unui sediu permanent:

 • baza fixa – trebuie sa existe un loc de desfasurare a activitatii (sediu, utilaje sau echipamente), cu un anumit grad de permanenta;
 • agenti (persoane) cu statut dependent, care sa desfasoare activitati economice In Romania In numele entitatii straine.

Astfel, daca un offshore Delaware are In Romania un agent care Incheie In numele sau contracte, prospecteaza piata, sau efectueaza In mod direct actvitate (pentru profitul societatii din Delaware), atunci autoritatile fiscale romane pot considera ca au In fata un offshore cu prezenta sediu permanent) In Romania, si astfel, offshore-ul sa fie impozitat In Romania.
Impozitarea In cazul unei sucursale
Sucursalele trebuie Inregistrate la autoritatile fiscale romane. Inregistrarea, impozitarea (profiturile impozabile sunt taxate cu 10%), depunerea declaratiilor si efectuarea platilor urmeaza cerintele aplicabile companiilor romanesti.
Se considera ca o sucursala are personalitatea juridica a companiei-mama, deci nu constituie o entitate juridica separata (nu are capital social propriu, nume distinct etc.).
Obiectul de activitate al sucursalei nu poate fi mai extins decat cel al companiei-mama.
Repartizarea de fonduri catre Delaware (statul In care este localizat sediul principal) nu este considerata repartizare de dividende, deci nu exista obligatii de impozitare prin retinere la sursa. Totusi, ca si In cazul companiilor cu raspundere limitata, profiturile se transfera la finele anului, dupa aprobarea de catre sediul principal a situatiilor financiare ale sucursalei.
Implicarea liber-profesionistilor In cazul unui LLC
Avocatii, notarii, contabilii si alti liber-profesionisi realizeaza un numar semnificativ de activitati In sprijinul clientilor lor, actionari ai LLC, organizand si administrandu-le afacerile financiare si comerciale. Inainte de toate, ei acorda asistenta persoanelor fizice si juridice In domenii precum investitiile, Infiintari de companii, administrare, management, optimizarea situatiei lor fiscale si alte operatiuni legale.
In plus, consultantii legali pregatesc si, daca este necesar, strang documentatia necesara pentru Infiintarea de societati comerciale LLC. In multe situatii, pentru beneficii materiale substantiale, astfel de profesionisti pot fi direct implicati In desfasurarea tipurilor specifice de tranzactii financiare, de exemplu, pastrarea fondurilor sau plata pretului de achizitionare sau vanzarea de bunuri, inclusiv prin utilizarea unui LLC.
Daca esti contabil, avocat sau cunosti persoane interesate in a deschide un LLC noi iti oferim comisioane consistente pentru fiecare client recomandat. Deasemenea, daca esti contabil sau avocat cu experienta in domeniu trimite un email (vezi pagina de Contact) si noi te putem recomanda potentialilor clienti care ne scriu noua cu cereri pentru mai multe informatii.

 

Get Started

Sunteti pregatiti sa incepem?